O nas słów kilka

Kiedyś oferowaliśmy takie usługi jak opracowywanie plansz ewakuacyjnych, opracowywanie planów rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, opracowywanie planów rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, teraz wiemy że wszystkie te usługi można zamknąć w jednym dokumencie jakim jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcja którą tworzymy jest dokumentem opisującym wszelkie aspekty dotyczące ochrony przeciwpożarowej danego budynku.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest w zasadzie jedynym usankcjonowanym prawnie dokumentem stanowiącym o poziomie bezpieczeństwa w budynku. Podsumowuje i porządkuje wiedzę o obiekcie. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań aby została wykonana porządnie i sumiennie.

Do wykonania jej potrzebna jest wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej (kompetencje), wiedza o rozwiązaniach występujących w obiekcje (dokumentacja, wizja lokalna), uzgodnienia z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem), umiejętność opisu rozwiązań, znajomość zasad edycji tekstu, znajomość zasad rysunku technicznego, umiejętność obsługi oprogramowania graficznego.

Podstawowe dane do kontaktu:


570 134 452
biuro@bogusiewicz.pl
dokumentacja@bogusiewicz.pl


Adres do korespondencji:
ul. Jana Pawła II 218/3
05-077 Warszawa

Logowanie do panelu Twojego obiektu